Biografi Syeikh Abdurrahman Siddiq

Biografi Syeikh Abdurrahman Siddiq

Asri24.com – Riau – Banyak masyarakat ingin mengetahui siapa sosok Syeikh Abdurahman Sidiq yang terkenal hingga manca negara.

Sosok ulama yang memiliki ribuan murid tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan dunia. Oleh keluarganya peringatan (HAUL) setiap tahun dengan jumlah pengunjung puluhan ribu orang.

Lahir    :
Syeikh Abdurrahman Siddiq dilahirkan di Dalam Pagar, Martapura yang terletak sekitar 45 kilometer dari ibu kota provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, pada tahun 1276 H/1859 M. Beliau adalah keturunan dari Syeikh MuhammadArsyad Al-Banjari.

Nasab :

Silsilah Syeikh Abdurrahman Siddiq hingga Syekh Muhammad Arsyad melalui jalur ibu adalah sebagai berikut: Syeikh Abdurrahman Siddiq bin Safura binti Mufti Syekh Muhammad Arsyad (Kubah Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu) bin Mufti Syeikh Muhammad As’ad binti Syarifah binti Syeikh MuhammadArsyad Al-Banjari.

Sedang silsilah dari ayah adalah sebagai berikut: Syeikh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif (Datu Landak) bin Mahmud bin Kyai Dipa Santa (Ahmad) keturunan Pangeran Diponegoro. Jadi Syeikh Abdurrahman Siddiq ini adalah keturunan dua orang tokoh besar penyebar agama Islam di Indonesia, yaitu Pangeran Diponegoro dan Syekh MuhammadArsyad Al-Banjari.

Wafat :

Dalam satu kesempatan, Syeikh Abdurrahman Shiddiq berkunjung ke Martapura dan Banjarmasin. Tidak lama setelah kunjungan itu, setelah pulang ke Sapat Indragiri beliau sakit. Beliau menderita sakit beberapa hari lamanya, sehingga akhirnya pada hari Senin tanggal 10 Maret 1939 M beliau berpulang ke rahmatullah, kembali ke pangkuan Allah SWT dalam usia lebih kurang 82 tahun. Jenazah beliau dimakamkan di kampung Hidayat, Sapat Indragiri. Makam beliau banyak diziarahi kaum muslimin, baik dari daerah Indragiri khususnya maupun dari daerah-daerah lain pada umumnya.

SANAD ILMU DAN PENDIDIKAN BELIAU

Mengembara Menuntut Ilmu

Syeikh Abdurrahman Siddiq memulai pendidikannya dengan menimba ilmu dasar-dasar agama Islam pada bibinya, Siti Saidah, seperti membaca Alquran dan ilmu fikih. Sedangkan guru beliau yang pertama kali dalam ilmu Alat (tata bahasa Arab) adalah Masri (seorang santri yang menuntut ilmu agama di Dalam Pagar Martapura). Adapun guru-guru Syeikh Abdurrahman Siddiq di Dalam Pagar antara lain, Tuan Guru Muhammad Said Wali, Tuan Guru Muhammad Khatib, dan Tuan Guru Abdurrahman Muda.

Ketika usia Syeikh Abdurrahman Siddiq menanjak dewasa, beliau memutuskan berangkat ke Mekkah untuk lebih memperdalam ilmu agama. Di Mekkah beliau berguru kepada beberapa ulama besar pada masa itu, di antaranya Syeikh Bakri Syaththa (pengarang kitab I’anatut Thalibin), Syeikh Ahmad Dimyati, Syeikh Ahmad Bafadhil, Syeikh Ahmad bin Zaini Dahlan (Mufti Syafi’iyah), Syeikh Sayyid Bahasyil, Syeikh Nawawi bin Umar Al-Bantani, dan Syeikh Umar Sambas.

Selain berguru secara formal kepada guru-guru terkemuka di Masjidil Haram, beliau juga banyak berguru pada ulama-ulama sufi dan fuqaha di kota Mekkah. Karena itu tak heran, jika beliau banyak berkarya di bidang ilmu tasawuf, tauhid dan fikih. Di antara gurunya yang banyak memberikan dorongan dan bimbingan adalah Syeikh Sayyid Bakri Shaththa’, Syeikh Sayyid Bahasyil dan Syeikh Nawawi bin Umar Al-Bantani.

Setelah belajar di Mekkah selama lebih kurang lima tahun, Syeikh Abdurrahman Siddiq dianugerahi oleh gurunya (Syeikh Sayyid Bakri Syaththa’, gelar As-Shiddiq, dan diminta agar disebutkan di akhir namanya. Dapat diduga pemberian gelar ini berhubungan dengan penguasaan beliau dalam ilmu Islam yang ditekuninya serta akhlak beliau yang terpuji. Kendati mendapat pengakuan dari gurunya di Mekkah, beliau tetap melanjutkan pelajaran, menuntut ilmu di Madinah.

Selama kurang lebih tujuh tahun lamanya Syeikh Abdurrahman Siddiq bermukim di Mekkah dan Madinah, yaitu lima tahun menimba ilmu dan dua tahun mengajar Tauliyah di Masjidil Haram, muncul keinginan untuk kembali ke kampung halaman untuk menyebarkan ilmu yang sudah didapat. Setelah mendapat izin dan restu dari guru-guru beliau di Mekkah, maka sekitar tahun 1316 H beliau pulang ke Indonesia bersama salah seorang teman, yakni Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau.

Guru-guru : Di antara gurunya yang banyak memberikan dorongan dan bimbingan adalah

Siti Saidah Masri (seorang santri yang menuntut ilmu agama di Dalam Pagar Martapura).

Tuan Guru Muhammad Said Wali, Tuan Guru Muhammad Khatib, Tuan Guru Abdurrahman Muda. Syeikh Bakri Syaththa (pengarang kitab I’anatut Thalibin). Syeikh Ahmad Dimyati. Syeikh Ahmad Bafadhil. Syeikh Ahmad bin Zaini Dahlan (Mufti Syafi’iyah). Syeikh Sayyid Bahasyil. Syeikh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Syeikh Umar Sambas.

Teman Seperjuangan Beliau

Beberapa teman seperjuangan Syeikh Abdurrahman Siddiq sewaktu sama-sama belajar di Mekkah antara lain Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau, Syeikh Ahmad Dimyati (Mufti Mekkah), Syeikh Abdullah Zawawi, Syeikh Said Al-Yamani, Syeikh Abdul Qodir Mandailing, Syeikh Umar As-Sumbawi, Syeikh Awang kenali (Kelantan, Malaysia), Syeikh Hasyim Asy’ari (Tebuireng, Jombang) pendiri Jam’iyyah Nahdlatul Ulama, Syeikh Jamil Jaho (Sumatera Barat), Syeikh Ali Junaidi Berau (Kalimantan Timur), dan Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli (Bukit Tinggi).

KARIER, DAN KARYA

Karier Mufti di Kerajaan Indragiri

Karya : Kelebihan Syeikh Abdurrahman Siddiq bukan bukan hanya pada kehandalannya dalam berdakwah bil lisan maupun bil hal saja, tetapi juga pada kemampuannya dalam dakwah bil kitabah. Ini dibuktikan dengan banyaknya karya tulis yang beliau hasilkan, yaitu:

Syair Ibarat Khabar Kiamat, diterbitkan oleh Mathba’ah Ahmadiah Press, Singapura tahun 1915. Fath al-‘Alim fit Tarhib bi at-Ta’lim, tahun 1929. Risalah Amal Ma’rifat, diterbitkan oleh Mathba’ah Ahmadiah Press Singapura, tahun 1338. Asrar al-Shalat min ‘Iddat al-Kulub al-Mu’tabarat, diterbitkan oleh Mathbaah Ahmadiah Press Singapura tahun 1931. Risalah fi”Aqaid al-Iman. Diterbitkan oleh Mathbaah Ahmadian Press Singapura tahun 1936. Kitab Al-Fara`idh, diterbitkan oleh Mathbaah Ahmadiah press, tahun 1919. Majmu’ al-Ayat wa al-Ahadits fi Fahmi al-ikhwan, diterbitkan oleh Mathbaah Ahmadiah Press Singapura, tahun 1927. Tazkirah li Nafsi wa li Amtsali, diterbitkan oleh Mathbaah Ahmadiah press Singapura, tahun 1936. Mawidzah li Nafsi wa li Amtsali min Al-Ikhwan, diterbitkan oleh Mathbaah Ahmadiah Singapura, tahun 1936.

Risalah Syajarah al-Arsyadiyah wa ma Ulhiqa Biha, diterbitkan oleh Mathbaah Ahmadiyah Singapura, tahun1937. Risalah Takmilat Qawl al-Mukhtasar, diterbitkan oleh Mathbaah Ahmadiah Press Singapura, tahun 1937. Sejarah Perkembangan Islam di Kerajaan Banjar. Kumpulan Khutbah, diterbitkan oleh Mathbaah Ahmadiyah Press Singapura, tahun 1938.     (Dari berbagai sumber )

Makam Syeikh Abdurahman Sidiq :

Dari Pekanbaru menuju Kota Rengat lalu menuju Kota Tembilahan. Dari Kita Tembilahan naik Speed boad menuju Sapat.

 

"Selamat Datang di ASRI24.com , Berita Terkini, Fakta, Referensi"

Scroll to Top